Yuka Kinoshita木下ゆうか

Yuka Kinoshita木下ゆうかexit_to_app

急上昇履歴

equalizerDATA

調査日時觀看次數
2020.08.30星期天20:30235,411
2020.08.30星期天21:30242,170+6,759
2020.08.30星期天22:30247,753+5,583
2020.08.30星期天23:30256,983+9,230
2020.08.31星期一00:30266,725+9,742
2020.08.31星期一01:30274,568+7,843
2020.08.31星期一02:30283,993+9,425
2020.08.31星期一03:30291,015+7,022
2020.08.31星期一04:30296,055+5,040
2020.08.31星期一05:30300,791+4,736
2020.08.31星期一06:30304,711+3,920
2020.08.31星期一07:30306,868+2,157
2020.08.31星期一08:30308,800+1,932
2020.08.31星期一09:30311,331+2,531
2020.08.31星期一10:30313,259+1,928
2020.08.31星期一11:30316,251+2,992
2020.08.31星期一12:30319,174+2,923
2020.08.31星期一13:30322,084+2,910
2020.08.31星期一14:30325,108+3,024
2020.08.31星期一15:30329,221+4,113
2020.08.31星期一16:30333,386+4,165
2020.08.31星期一17:30336,980+3,594
2020.08.31星期一18:30342,882+5,902
2020.08.31星期一19:30347,055+4,173
2020.08.31星期一20:30350,165+3,110
2020.08.31星期一21:30354,591+4,426
2020.08.31星期一22:30359,864+5,273
2020.08.31星期一23:30364,806+4,942
2020.09.01星期二00:30370,080+5,274
2020.09.01星期二01:30376,157+6,077
2020.09.01星期二02:30382,554+6,397
2020.09.01星期二03:30384,601+2,047
2020.09.01星期二04:30391,283+6,682
2020.09.01星期二05:30394,132+2,849
2020.09.01星期二06:30396,104+1,972
2020.09.01星期二07:30397,724+1,620
2020.09.01星期二08:30399,013+1,289
2020.09.01星期二09:30400,349+1,336
2020.09.01星期二10:30401,589+1,240
2020.09.01星期二11:30402,847+1,258

※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。

Yuka Kinoshita木下ゆうかの急上昇動畫一覽
最新のYouTube急上昇動畫