ponycanyon

ponycanyonexit_to_app

急上昇履歴

A.B.C-Z「頑張れ、友よ!」ミュージックビデオ

タイトル A.B.C-Z「頑張れ、友よ!」ミュージックビデオexit_to_app
公開日 2020年9月23日
動畫長さ 03:05
掲載時間 18時間

equalizerDATA

調査日時觀看次數
2020.09.24星期四18:3053,604
2020.09.24星期四19:3055,025+1,421
2020.09.24星期四20:3056,806+1,781
2020.09.24星期四21:3059,483+2,677
2020.09.24星期四22:3062,384+2,901
2020.09.24星期四23:3065,498+3,114
2020.09.25星期五00:3068,369+2,871
2020.09.25星期五01:3071,256+2,887
2020.09.25星期五02:3074,077+2,821
2020.09.25星期五03:3076,028+1,951
2020.09.25星期五04:3078,104+2,076
2020.09.25星期五05:3080,387+2,283
2020.09.25星期五06:3081,446+1,059
2020.09.25星期五07:3082,066+620
2020.09.25星期五08:3082,925+859
2020.09.25星期五09:3083,812+887
2020.09.25星期五10:3085,402+1,590
2020.09.25星期五11:3086,729+1,327

※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。

ponycanyonの急上昇動畫一覽
最新のYouTube急上昇動畫