high_note Music Lounge

high_note Music Loungeexit_to_app

YouTube頻道簡介

懷かしの歌謠曲を中心にアップしていきます!
我會陸續發布懷舊的日本流行歌曲!
I will publish popular songs of nostalgic Japan!
Tôi sẽ đăng tải những bài hát cũ nổi tiếng của Nhật!

DATA

頻道建立日期2011年9月8日(2,901天)
註册排名2016年6月24日